Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego

PRO BONO

W związku z ukończeniem przeze mnie również studiów pedagogicznych, wskazuję, iż problemy dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci z chorobami terminalnymi, ich rodzin i opiekunów prawnych od zawsze były i są mi niezwykle bliskie. Dlatego zdecydowałam się na świadczenia usług prawnych dla tej grupy społecznej pro bono.

Pomoc prawna pro bono dla wyżej wymienionych osób nie musi być związana z niepełnosprawnością dziecka lub jego chorobą terminalną, jednakże powinna mieścić się w zakresie specjalizacji świadczonych w kancelarii usług.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż w każdym tygodniu we wtorki oraz czwartki w godzinach od 15 do 16 świadczę nieodpłatnie porady prawne dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci z niepełnoprawnościami. Porady prawne obejmują udzielenie informacji w podczas bezpośredniej lub telefonicznej rozmowy.

Obowiązują uprzednie telefoniczne zapisy pod numerem tel. 505 697 151.

Wskazuję, iż zastrzegam sobie prawo weryfikacji prawdziwości informacji w zakresie bycia rodzicem lub opiekunem prawnym osoby z niepełnosprawnościami.

Zastrzegam sobie również prawo do odmowy świadczenia pomocy prawnej pro bono.