Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego

About the Office

Mecenas Wioleta Rogozińska

radca prawny,
specjalista w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa samorządu terytorialnego. Interesuje się w szczególności gałęziami prawa związanymi z nieruchomościami.

Ukończyła następujące kierunki studiów:

  • studia I stopnia w formie stacjonarnej na kierunku Pedagogika w specjalności Resocjalizacja zrealizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
  • studia II stopnia w formie stacjonarnej na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra, zrealizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • studia II stopnia w formie stacjonarnej na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności: Oligofrenopedagogika zrealizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zakończone uzyskaniem tytułu magistra;
  • studia II stopnia w formie stacjonarnej na kierunku na kierunku Prawo zrealizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, po zakończeniu, których uzyskała tytuł magistra.

Podczas studiów na kierunku Prawo doradzała w Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wielokrotna stypendystka naukowa.

W latach 2015-2017 odbyła aplikację radcowską realizowaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W roku 2018 w pierwszym podejściu zdała państwowy egzamin radcowski i po złożeniu ślubowania uzyskała wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się prawem pracy w tym m.in. reorganizacją pracodawców, opracowywaniem strategii procesowych, likwidacją przedsiębiorstw, roszczeniami pracowniczymi oraz brała udział w licznych sporach sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora publicznego, obejmujące zagadnienia związane m.in. z prawem administracyjnym oraz cywilnym. Zajmuje się doradztwem w zakresie nieruchomości oraz prawem finansowym. Posługuje się językiem angielskim.

Osoba energiczna i stanowcza.